User Tools

Site Tools


138030-5384-changjiangcun-la-gi

5384 Changjiangcun (tên chỉ định: 1957 VA) là một Vành đai tiểu hành tinh. Nó được phát hiện bởi Zhang Jiaxiang ở Đài thiên văn Tử Kim Sơn ngày 11 tháng 11 năm 1957. Nó được đặt tên cho Changjiangcun, một làng ở Giang Tô.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 5001–6000
  • JPL Small-Body Database Browser
138030-5384-changjiangcun-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)