User Tools

Site Tools


137930-5259-epeigeus-la-gi

Epeigeus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Shoemaker, C. S.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 30 tháng 1 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5259
Đặt tên theo Epeigeus
Tên thay thế 1989 BB1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 4.8131301
Viễn điểm quỹ đạo 5.5715211
Độ lệch tâm 0.0730300
Chu kỳ quỹ đạo 4321.5673460
Độ bất thường trung bình 87.31004
Độ nghiêng quỹ đạo 15.93099
Kinh độ của điểm nút lên 67.46484
Acgumen của cận điểm 200.01296
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0739
Cấp sao tuyệt đối (H) 10.30

5259 Epeigeus (1989 BB1) là một Trojan của Sao Mộc được phát hiện ngày 30 tháng 1 năm 1989 bởi Shoemaker, C. S. ở Palomar. Nó được đặt theo tên the Myrmidon Epeigeus.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5259 Epeigeus
137930-5259-epeigeus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)