User Tools

Site Tools


137830-5040-rabinowitz-la-gi

Rabinowitz
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Gehrels
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 15 tháng 9 năm 1972
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5040
Đặt tên theo David L. Rabinowitz
Tên thay thế 1972 RF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8670133
Viễn điểm quỹ đạo 2.9671863
Độ lệch tâm 0.2275812
Chu kỳ quỹ đạo 1372.5882909
Độ bất thường trung bình 195.82046
Độ nghiêng quỹ đạo 24.33906
Kinh độ của điểm nút lên 175.74143
Acgumen của cận điểm 149.34405
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

5040 Rabinowitz (1972 RF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 9 năm 1972 bởi T. Gehrels ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5040 Rabinowitz
137830-5040-rabinowitz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)