User Tools

Site Tools


137730-4615-zinner-la-gi

Zinner
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Reinmuth
Nơi khám phá Heidelberg
Ngày khám phá 13 tháng 9 năm 1923
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4615
Đặt tên theo Ernst Zinner
Tên thay thế A923 RH
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1748589
Viễn điểm quỹ đạo 3.0244555
Độ lệch tâm 0.1634055
Chu kỳ quỹ đạo 1530.9907615
Độ bất thường trung bình 82.34956
Độ nghiêng quỹ đạo 14.72575
Kinh độ của điểm nút lên 1.79811
Acgumen của cận điểm 342.82577
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

4615 Zinner (A923 RH) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 9 năm 1923 bởi K. Reinmuth ở Heidelberg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4615 Zinner
137730-4615-zinner-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)