User Tools

Site Tools


137630-4511-rembrandt-la-gi

Rembrandt
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Hendrik van Gent
Nơi khám phá Johannesburg
Ngày khám phá 28 tháng 9 năm 1935
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4511
Đặt tên theo Rembrandt
Tên thay thế 1935 SP1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7945538
Viễn điểm quỹ đạo 3.0045788
Độ lệch tâm 0.2521341
Chu kỳ quỹ đạo 1357.6804151
Độ bất thường trung bình 231.93509
Độ nghiêng quỹ đạo 22.74063
Kinh độ của điểm nút lên 0.42310
Acgumen của cận điểm 302.78009
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.2861
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.20

4511 Rembrandt (1935 SP1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 9 năm 1935 bởi Hendrik van Gent ở Johannesburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4511 Rembrandt
137630-4511-rembrandt-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)