User Tools

Site Tools


137430-5922-shouichi-la-gi

Shouichi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Otomo
Nơi khám phá Kiyosato
Ngày khám phá 21 tháng 10 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5922
Tên thay thế 1992 UV
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6810649
Viễn điểm quỹ đạo 3.3258623
Độ lệch tâm 0.1073423
Chu kỳ quỹ đạo 1901.2182954
Độ bất thường trung bình 6.16706
Độ nghiêng quỹ đạo 7.85965
Kinh độ của điểm nút lên 232.45054
Acgumen của cận điểm 147.21555
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0542
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.80

5922 Shouichi (1992 UV) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 10 năm 1992 bởi S. Otomo ở Kiyosato.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5922 Shouichi
137430-5922-shouichi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)