User Tools

Site Tools


137330-5783-kumagaya-la-gi

Kumagaya
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Hioki và Hayakawa
Nơi khám phá Okutama
Ngày khám phá 5 tháng 2 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5783
Đặt tên theo Kumagaya
Tên thay thế 1991 CO
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1823506
Viễn điểm quỹ đạo 2.3216150
Độ lệch tâm 0.0309204
Chu kỳ quỹ đạo 1234.3719087
Độ bất thường trung bình 33.86703
Độ nghiêng quỹ đạo 5.81173
Kinh độ của điểm nút lên 300.32634
Acgumen của cận điểm 205.53996
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

5783 Kumagaya (1991 CO) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 2 năm 1991 bởi Hioki và Hayakawa ở Okutama.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5783 Kumagaya
137330-5783-kumagaya-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)