User Tools

Site Tools


137130-5513-yukio-la-gi

Yukio
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Kakei-Kizawa-Urata
Nơi khám phá Oohira
Ngày khám phá 27 tháng 11 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5513
Tên thay thế 1988 WB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0883671
Viễn điểm quỹ đạo 2.3332407
Độ lệch tâm 0.0553811
Chu kỳ quỹ đạo 1200.6702542
Độ bất thường trung bình 277.70532
Độ nghiêng quỹ đạo 1.66064
Kinh độ của điểm nút lên 289.91353
Acgumen của cận điểm 184.59777
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

5513 Yukio (1988 WB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 11 năm 1988 bởi Kakei-Kizawa-Urata ở Oohira.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5513 Yukio
137130-5513-yukio-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)