User Tools

Site Tools


136930-5256-farquhar-la-gi

Farquhar
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Helin-Mikolaj.-Coker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 11 tháng 7 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5256
Tên thay thế 1988 NN
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0358975
Viễn điểm quỹ đạo 3.0668641
Độ lệch tâm 0.2020409
Chu kỳ quỹ đạo 1488.5428716
Độ bất thường trung bình 305.33445
Độ nghiêng quỹ đạo 14.95100
Kinh độ của điểm nút lên 219.62530
Acgumen của cận điểm 88.09443
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

5256 Farquhar (1988 NN) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 7 năm 1988 bởi Helin-Mikolaj.-Coker ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5256 Farquhar
136930-5256-farquhar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)