User Tools

Site Tools


136830-5144-achates-la-gi

Achates
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Shoemaker, C. S.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 2 tháng 12 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5144
Đặt tên theo Achates
Tên thay thế 1991 XX
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.7943436
Viễn điểm quỹ đạo 6.6425326
Độ lệch tâm 0.2728967
Chu kỳ quỹ đạo 4354.2085784
Độ bất thường trung bình 276.93306
Độ nghiêng quỹ đạo 8.90232
Kinh độ của điểm nút lên 322.86276
Acgumen của cận điểm 330.93242
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0576
Cấp sao tuyệt đối (H) 8.90

5144 Achates (1991 XX) là một thiên thể Troia của Sao Mộc, trong nhóm Troia, được phát hiện ngày 2 tháng 12 năm 1991 bởi Shoemaker, C. S. ở Palomar.

136830-5144-achates-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)