User Tools

Site Tools


136630-4722-agelaos-la-gi

Agelaos
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4722
Đặt tên theo Agelaus
Tên thay thế 4271 T-3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 4.6357553
Viễn điểm quỹ đạo 5.7995001
Độ lệch tâm 0.1115205
Chu kỳ quỹ đạo 4353.1945011
Độ bất thường trung bình 203.62588
Độ nghiêng quỹ đạo 8.81092
Kinh độ của điểm nút lên 64.99034
Acgumen của cận điểm 314.58899
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 9.7

4722 Agelaos (4271 T-3) là một thiên thể Troia của Sao Mộc, trong nhóm Troia, được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1977 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4722 Agelaos
136630-4722-agelaos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)