User Tools

Site Tools


136530-4510-shawna-la-gi

Shawna
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Clyde W. Tombaugh
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá 13 tháng 12 năm 1930
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4510
Tên thay thế 1930 XK
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0318566
Viễn điểm quỹ đạo 2.6874592
Độ lệch tâm 0.1389190
Chu kỳ quỹ đạo 1323.9512265
Độ bất thường trung bình 195.91740
Độ nghiêng quỹ đạo 7.04085
Kinh độ của điểm nút lên 3.54671
Acgumen của cận điểm 338.29395
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

4510 Shawna (1930 XK) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 12 năm 1930 bởi Clyde W. Tombaugh ở Flagstaff.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4510 Shawna
136530-4510-shawna-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)