User Tools

Site Tools


136430-4303-savitskij-la-gi

Savitskij
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 25 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4303
Tên thay thế 1973 SZ3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8877112
Viễn điểm quỹ đạo 2.4586426
Độ lệch tâm 0.1313587
Chu kỳ quỹ đạo 1170.1486879
Độ bất thường trung bình 269.46665
Độ nghiêng quỹ đạo 2.41588
Kinh độ của điểm nút lên 32.50736
Acgumen của cận điểm 15.23402
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

4303 Savitskij (1973 SZ3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 9 năm 1973 bởi L. V. Zhuravleva ở Nauchnyj. Nó được đặt theo tên Russian aviator Yevgeniy Savitskiy.

  • 4118 Sveta, named for his daughter, Svetlana Savitskaya
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 4303 Savitskij
136430-4303-savitskij-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)