User Tools

Site Tools


136330-5919-patrickmartin-la-gi

Patrickmartin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. E. Holt
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 5 tháng 8 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5919
Tên thay thế 1991 PW12
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8198185
Viễn điểm quỹ đạo 3.5837399
Độ lệch tâm 0.1192964
Chu kỳ quỹ đạo 2092.5965851
Độ bất thường trung bình 98.07850
Độ nghiêng quỹ đạo 0.66572
Kinh độ của điểm nút lên 5.86606
Acgumen của cận điểm 189.62356
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0968
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.60

5919 Patrickmartin (1991 PW12) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 8 năm 1991 bởi H. E. Holt ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5919 Patrickmartin
136330-5919-patrickmartin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)