User Tools

Site Tools


136230-5782-akirafujiwara-la-gi

5782 Akirafujiwara là một tiểu hành tinh vành đai chính, được phát hiện ngày 7 tháng 1 năm 1991 bởi R.H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 6 tháng 4 năm 2008. 
136230-5782-akirafujiwara-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)