User Tools

Site Tools


136130-5652-amphimachus-la-gi

Amphimachus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Shoemaker, C. S.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 4 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5652
Tên thay thế 1992 HS3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 4.7982708
Viễn điểm quỹ đạo 5.5986610
Độ lệch tâm 0.0769833
Chu kỳ quỹ đạo 4329.2354714
Độ bất thường trung bình 324.00974
Độ nghiêng quỹ đạo 1.89895
Kinh độ của điểm nút lên 281.65966
Acgumen của cận điểm 107.44758
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 9.8

5652 Amphimachus (1992 HS3) là một thiên thể Troia của Sao Mộc được phát hiện ngày 24 tháng 4 năm 1992 bởi Shoemaker, C. S. ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5652 Amphimachus
136130-5652-amphimachus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)