User Tools

Site Tools


136030-5511-cloanthus-la-gi

Cloanthus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Shoemaker, C. S.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 8 tháng 10 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5511
Tên thay thế 1988 TH1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 4.6114267
Viễn điểm quỹ đạo 5.8200677
Độ lệch tâm 0.1158646
Chu kỳ quỹ đạo 4350.8411989
Độ bất thường trung bình 304.83434
Độ nghiêng quỹ đạo 11.18131
Kinh độ của điểm nút lên 172.75056
Acgumen của cận điểm 119.89207
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 9.6

5511 Cloanthus (1988 TH1) là một thiên thể Troia của Sao Mộc, trong nhóm Troia, được phát hiện ngày 8 tháng 10 năm 1988 bởi Shoemaker, C. S. ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5511 Cloanthus
136030-5511-cloanthus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)