User Tools

Site Tools


135830-5255-johnsophie-la-gi

Johnsophie
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 19 tháng 5 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5255
Tên thay thế 1988 KF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6232248
Viễn điểm quỹ đạo 2.7200520
Độ lệch tâm 0.0181213
Chu kỳ quỹ đạo 1595.0156117
Độ bất thường trung bình 229.55054
Độ nghiêng quỹ đạo 11.60178
Kinh độ của điểm nút lên 99.74889
Acgumen của cận điểm 115.75453
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0723
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.10

5255 Johnsophie (1988 KF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 5 năm 1988 bởi E. F. Helin ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5255 Johnsophie
135830-5255-johnsophie-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)