User Tools

Site Tools


135730-5143-heracles-la-gi

Heracles
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Shoemaker, C. S.
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 7 tháng 11 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5143
Đặt tên theo Heracles
Tên thay thế 1991 VL
Đặc trưng quỹ đạo[1]
Kỷ nguyên 27 tháng 8 năm 2011 (JD 2455800.5)
Cận điểm quỹ đạo 0.41793075 AU
Viễn điểm quỹ đạo 3.24995768 AU
Bán trục lớn 1.833944219 AU
Độ lệch tâm 0.77211370
Chu kỳ quỹ đạo 2.48363279 yr (907.146878 d)
Độ bất thường trung bình 300.40904°
Độ nghiêng quỹ đạo 9.033253°
Kinh độ của điểm nút lên 309.58979°
Acgumen của cận điểm 227.69560°
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

5143 Heracles (1991 VL) là một tiểu hành tinh Apollo, cắt qua Sao Thủy, Sao Hỏa và là vật thể gần Trái Đất, được phát hiện ngày 7 tháng 11 năm 1991 bởi Shoemaker, C. S. tại Đài thiên văn Palomar.

  1. ^ JPL Small-Body Database Browser ngày 5143 Heracles Retrieved 2011-09-02
135730-5143-heracles-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)