User Tools

Site Tools


135630-5038-overbeek-la-gi

Overbeek
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. L. Johnson
Nơi khám phá Johannesburg
Ngày khám phá 31 tháng 5 năm 1948
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5038
Đặt tên theo Michiel Daniel Overbeek
Tên thay thế 1948 KF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.6626303
Viễn điểm quỹ đạo 2.9607483
Độ lệch tâm 0.2807726
Chu kỳ quỹ đạo 1283.7859475
Độ bất thường trung bình 2.54399
Độ nghiêng quỹ đạo 10.94461
Kinh độ của điểm nút lên 65.77034
Acgumen của cận điểm 219.06879
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

5038 Overbeek (1948 KF) là một tiểu hành tinh bay qua Sao Hỏa được phát hiện ngày 31 tháng 5 năm 1948 bởi E. L. Johnson ở Johannesburg. Nó được đặt theo tên một nhà thiên văn nghiệp dư Nam Phi Michiel Daniel Overbeek.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5038 Overbeek
135630-5038-overbeek-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)