User Tools

Site Tools


135530-4721-atahualpa-la-gi

Atahualpa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4721
Đặt tên theo Atahualpa
Tên thay thế 4239 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9804605
Viễn điểm quỹ đạo 2.5283571
Độ lệch tâm 0.1215167
Chu kỳ quỹ đạo 1236.3670357
Độ bất thường trung bình 181.79124
Độ nghiêng quỹ đạo 4.36624
Kinh độ của điểm nút lên 39.44589
Acgumen của cận điểm 215.64149
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

4721 Atahualpa (4239 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4721 Atahualpa
135530-4721-atahualpa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)