User Tools

Site Tools


135430-4613-mamoru-la-gi

Mamoru
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Watanabe
Nơi khám phá JCPM Sapporo
Ngày khám phá 22 tháng 7 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4613
Đặt tên theo Mamoru Mohri
Tên thay thế 1990 OM
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8562670
Viễn điểm quỹ đạo 3.4704946
Độ lệch tâm 0.3030411
Chu kỳ quỹ đạo 1587.6263927
Độ bất thường trung bình 352.29180
Độ nghiêng quỹ đạo 6.65275
Kinh độ của điểm nút lên 145.05485
Acgumen của cận điểm 255.29893
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.8

4613 Mamoru (1990 OM) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 7 năm 1990 bởi K. Watanabe ở JCPM Sapporo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4613 Mamoru
135430-4613-mamoru-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)