User Tools

Site Tools


135330-4222-nancita-la-gi

Nancita
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Eleanor F. Helin
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 13 tháng 3 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4222
Tên thay thế 1988 EK1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.6712526
Viễn điểm quỹ đạo 3.0663448
Độ lệch tâm 0.2944725
Chu kỳ quỹ đạo 1331.6517531
Độ bất thường trung bình 265.00998
Độ nghiêng quỹ đạo 3.73920
Kinh độ của điểm nút lên 206.92298
Acgumen của cận điểm 217.37595
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.2703
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.40

4222 Nancita (1988 EK1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 3 năm 1988, bởi Eleanor F. Helin ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4222 Nancita
135330-4222-nancita-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)