User Tools

Site Tools


135230-5917-chibasai-la-gi

5917 Chibasai (tên chỉ định: 1991 NG) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Eleanor F. Helin ở Đài thiên văn Palomar ở Quận San Diego, California, ngày 7 tháng 7 năm 1991. Nó được đặt theo tên the Chiba Science Association (Chiba Sai), a Japanese non-profit organization established in 2001 to promote science education ở Chiba Prefecture.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 5001–6000
  • JPL Small-Body Database Browser
135230-5917-chibasai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)