User Tools

Site Tools


135130-5781-barkhatova-la-gi

Barkhatova
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chernykh, N. S.
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5781
Tên thay thế 1990 SM28
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0550083
Viễn điểm quỹ đạo 2.2183049
Độ lệch tâm 0.0382131
Chu kỳ quỹ đạo 1140.7763668
Độ bất thường trung bình 184.50132
Độ nghiêng quỹ đạo 2.71036
Kinh độ của điểm nút lên 259.22124
Acgumen của cận điểm 170.14478
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

5781 Barkhatova (1990 SM28) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1990 bởi Chernykh, N. S. ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5781 Barkhatova
135130-5781-barkhatova-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)