User Tools

Site Tools


135030-5651-traversa-la-gi

Traversa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Haute-Provence
Ngày khám phá 14 tháng 2 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5651
Tên thay thế 1991 CA2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6556871
Viễn điểm quỹ đạo 3.6313833
Độ lệch tâm 0.1551909
Chu kỳ quỹ đạo 2035.7569397
Độ bất thường trung bình 146.68268
Độ nghiêng quỹ đạo 14.64296
Kinh độ của điểm nút lên 139.26312
Acgumen của cận điểm 230.62023
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0511
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.70

5651 Traversa (1991 CA2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 2 năm 1991 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Haute-Provence.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5651 Traversa
135030-5651-traversa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)