User Tools

Site Tools


134930-5509-rennsteig-la-gi

Rennsteig
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 8 tháng 9 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5509
Tên thay thế 1988 RD3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9091158
Viễn điểm quỹ đạo 2.5167766
Độ lệch tâm 0.1372968
Chu kỳ quỹ đạo 1202.4158940
Độ bất thường trung bình 68.55295
Độ nghiêng quỹ đạo 2.19745
Kinh độ của điểm nút lên 189.23443
Acgumen của cận điểm 89.14691
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

5509 Rennsteig (1988 RD3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 9 năm 1988 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5509 Rennsteig
134930-5509-rennsteig-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)