User Tools

Site Tools


134830-5254-ulysses-la-gi

Ulysses
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Haute-Provence
Ngày khám phá 7 tháng 11 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5254
Đặt tên theo Odysseus
Tên thay thế 1986 VG1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 4.5993892
Viễn điểm quỹ đạo 5.8810924
Độ lệch tâm 0.1222943
Chu kỳ quỹ đạo 4381.5252016
Độ bất thường trung bình 285.77238
Độ nghiêng quỹ đạo 24.18854
Kinh độ của điểm nút lên 76.05121
Acgumen của cận điểm 342.34754
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0869
Cấp sao tuyệt đối (H) 8.80

5254 Ulysses (1986 VG1) là một Trojan của Sao Mộc được phát hiện ngày 7 tháng 11 năm 1986 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Haute-Provence.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5254 Ulysses
134830-5254-ulysses-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)