User Tools

Site Tools


134730-5142-okutama-la-gi

Okutama
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Hioki và Hayakawa
Nơi khám phá Okutama
Ngày khám phá 18 tháng 12 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5142
Tên thay thế 1990 YD
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8417440
Viễn điểm quỹ đạo 3.2365308
Độ lệch tâm 0.2746576
Chu kỳ quỹ đạo 1477.8411270
Độ bất thường trung bình 132.96684
Độ nghiêng quỹ đạo 6.27359
Kinh độ của điểm nút lên 205.45623
Acgumen của cận điểm 192.57927
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.8

5142 Okutama (1990 YD) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 12 năm 1990 bởi Hioki và Hayakawa ở Okutama.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5142 Okutama
134730-5142-okutama-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)