User Tools

Site Tools


134630-5037-habing-la-gi

Habing
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5037
Tên thay thế 6552 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0215141
Viễn điểm quỹ đạo 2.5249739
Độ lệch tâm 0.1107360
Chu kỳ quỹ đạo 1251.8938807
Độ bất thường trung bình 249.99441
Độ nghiêng quỹ đạo 7.03013
Kinh độ của điểm nút lên 166.03038
Acgumen của cận điểm 280.74246
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

5037 Habing (6552 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar. Nó được đặt theo tên nhà thiên văn học Harm Jan Habing người Hà Lan.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5037 Habing
134630-5037-habing-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)