User Tools

Site Tools


134530-4612-greenstein-la-gi

Greenstein
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Eleanor F. Helin
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 2 tháng 5 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4612
Đặt tên theo Jesse L. Greenstein
Tên thay thế 1989 JG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1943733
Viễn điểm quỹ đạo 2.9175125
Độ lệch tâm 0.1414623
Chu kỳ quỹ đạo 1492.5371278
Độ bất thường trung bình 308.07890
Độ nghiêng quỹ đạo 9.61247
Kinh độ của điểm nút lên 105.63359
Acgumen của cận điểm 40.48366
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

4612 Greenstein (1989 JG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 5 năm 1989 bởi Eleanor F. Helin ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4612 Greenstein
134530-4612-greenstein-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)