User Tools

Site Tools


134430-4301-boyden-la-gi

Boyden
Khám phá và chỉ định
Nơi khám phá Bloemfontein
Ngày khám phá 7 tháng 8 năm 1966
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4301
Tên thay thế 1966 PM
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7286525
Viễn điểm quỹ đạo 3.4797501
Độ lệch tâm 0.1209808
Chu kỳ quỹ đạo 1997.6676121
Độ bất thường trung bình 33.53122
Độ nghiêng quỹ đạo 2.29022
Kinh độ của điểm nút lên 52.26164
Acgumen của cận điểm 98.12776
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

4301 Boyden (1966 PM) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 8 năm 1966, ở Đài thiên văn Boyden outside Bloemfontein, South Africa. Nó được đặt theo tên American inventor và mechanical engineer Uriah A. Boyden.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4301 Boyden
134430-4301-boyden-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)