User Tools

Site Tools


134330-5916-van-der-woude-la-gi

van der Woude
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 8 tháng 5 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5916
Tên thay thế 1991 JD1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0528161
Viễn điểm quỹ đạo 2.5891839
Độ lệch tâm 0.1155467
Chu kỳ quỹ đạo 1291.5497381
Độ bất thường trung bình 246.57552
Độ nghiêng quỹ đạo 9.30014
Kinh độ của điểm nút lên 256.35145
Acgumen của cận điểm 27.38159
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

5916 van der Woude (1991 JD1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 5 năm 1991 bởi E. F. Helin ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5916 van der Woude
134330-5916-van-der-woude-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)