User Tools

Site Tools


134230-5780-lafontaine-la-gi

Lafontaine
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 2 tháng 3 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5780
Đặt tên theo Jean de La Fontaine
Tên thay thế 1990 EJ2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9445719
Viễn điểm quỹ đạo 3.7625749
Độ lệch tâm 0.1219599
Chu kỳ quỹ đạo 2243.1594852
Độ bất thường trung bình 166.26730
Độ nghiêng quỹ đạo 8.68043
Kinh độ của điểm nút lên 233.56421
Acgumen của cận điểm 116.03821
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.8

5780 Lafontaine (1990 EJ2) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1990 bởi E. W. Elst ở La Silla. Nó được đặt theo tên the French lyric poet Jean de La Fontaine.[1]

  1. ^ Schmadel, Lutz D.; International Astronomical Union (2003). Dictionary of minor planet names. Berlin; New York: Springer-Verlag. tr. 488–489. ISBN 978-3-540-00238-3. Truy cập ngày 9 tháng 9 năm 2011. 
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5780 Lafontaine
134230-5780-lafontaine-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)