User Tools

Site Tools


134030-5508-gomyou-la-gi

5508 Gomyou (tên chỉ định: 1988 EB) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Watari Kakei, Minoru Kizawa, và Takeshi Urata ở Đài thiên văn Nihondaira ở Shimizu, Shizuoka, ngày 9 tháng 3 năm 1988. Nó được đặt theo tên an area north thuộc Kakegawa.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 5001–6000
  • JPL Small-Body Database Browser
134030-5508-gomyou-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)