User Tools

Site Tools


133830-5252-vikrymov-la-gi

5252 Vikrymov là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1335.7710165 ngày (3.66 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 13 tháng 8 năm 1985.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
133830-5252-vikrymov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)