User Tools

Site Tools


133630-5036-tuttle-la-gi

Tuttle
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Seiji Ueda và Hiroshi Kaneda
Nơi khám phá Kushiro
Ngày khám phá 31 tháng 10 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5036
Đặt tên theo Horace Parnell Tuttle
Tên thay thế 1991 US2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5650953
Viễn điểm quỹ đạo 3.7216271
Độ lệch tâm 0.1839642
Chu kỳ quỹ đạo 2035.5878430
Độ bất thường trung bình 257.01654
Độ nghiêng quỹ đạo 2.93048
Kinh độ của điểm nút lên 105.11457
Acgumen của cận điểm 58.10650
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.4

5036 Tuttle (1991 US2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 10 năm 1991 bởi Seiji Ueda và Hiroshi Kaneda ở Kushiro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5036 Tuttle
133630-5036-tuttle-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)