User Tools

Site Tools


133530-4611-vulkaneifel-la-gi

4611 Vulkaneifel là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1544.4546827 ngày (4.23 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 5 tháng 4 năm 1989.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
133530-4611-vulkaneifel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)