User Tools

Site Tools


133430-5915-yoshihiro-la-gi

Yoshihiro
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 9 tháng 3 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5915
Tên thay thế 1991 EU
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0283821
Viễn điểm quỹ đạo 2.4753025
Độ lệch tâm 0.0992344
Chu kỳ quỹ đạo 1234.2563742
Độ bất thường trung bình 93.71318
Độ nghiêng quỹ đạo 4.79997
Kinh độ của điểm nút lên 102.80484
Acgumen của cận điểm 358.55235
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

5915 Yoshihiro (1991 EU) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 3 năm 1991 bởi T. Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5915 Yoshihiro
133430-5915-yoshihiro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)