User Tools

Site Tools


133330-5779-schupmann-la-gi

5779 Schupmann là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1910.2251487 ngày (5.23 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 23 tháng 1 năm 1990 và được đặt theo tên của German optician Ludwig Schupmann.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
133330-5779-schupmann-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)