User Tools

Site Tools


133130-5507-niijima-la-gi

Niijima
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Suzuki và Urata
Nơi khám phá Toyota
Ngày khám phá 21 tháng 10 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5507
Đặt tên theo Tsuneo Niijima
Tên thay thế 1987 UJ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2336151
Viễn điểm quỹ đạo 2.9257079
Độ lệch tâm 0.1341441
Chu kỳ quỹ đạo 1513.3608958
Độ bất thường trung bình 11.23432
Độ nghiêng quỹ đạo 2.64252
Kinh độ của điểm nút lên 337.74214
Acgumen của cận điểm 21.65529
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

5507 Niijima (1987 UJ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 10 năm 1987 bởi Suzuki và Urata ở Toyota.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5507 Niijima
133130-5507-niijima-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)