User Tools

Site Tools


133030-5251-bradwood-la-gi

Bradwood
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. C. Gilmore và P. M. Kilmartin
Nơi khám phá Lake Tekapo
Ngày khám phá 18 tháng 5 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5251
Tên thay thế 1985 KA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.6653356
Viễn điểm quỹ đạo 3.0562942
Độ lệch tâm 0.2945929
Chu kỳ quỹ đạo 1324.9250644
Độ bất thường trung bình 59.42073
Độ nghiêng quỹ đạo 22.17271
Kinh độ của điểm nút lên 250.14090
Acgumen của cận điểm 80.23575
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

5251 Bradwood (1985 KA) là một tiểu hành tinh bay qua Sao Hỏa được phát hiện ngày 18 tháng 5 năm 1985 bởi A. C. Gilmore và P. M. Kilmartin ở Lake Tekapo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5251 Bradwood
133030-5251-bradwood-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)