User Tools

Site Tools


132930-5140-kida-la-gi

Kida
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Seiji Ueda và Hiroshi Kaneda
Nơi khám phá Kushiro
Ngày khám phá 8 tháng 12 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5140
Tên thay thế 1990 XH
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8144408
Viễn điểm quỹ đạo 3.5440912
Độ lệch tâm 0.1147514
Chu kỳ quỹ đạo 2070.5642546
Độ bất thường trung bình 60.17917
Độ nghiêng quỹ đạo 11.42504
Kinh độ của điểm nút lên 163.96335
Acgumen của cận điểm 215.51180
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0683
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.40

5140 Kida (1990 XH) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 12 năm 1990 bởi S. Ueda và H. Kaneda ở Kushiro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5140 Kida
132930-5140-kida-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)