User Tools

Site Tools


132830-5035-swift-la-gi

Swift
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Seiji Ueda và Hiroshi Kaneda
Nơi khám phá Kushiro
Ngày khám phá 18 tháng 10 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5035
Đặt tên theo Lewis A. Swift
Tên thay thế 1991 UX
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2029481
Viễn điểm quỹ đạo 3.0160193
Độ lệch tâm 0.1557916
Chu kỳ quỹ đạo 1539.6793985
Độ bất thường trung bình 281.02573
Độ nghiêng quỹ đạo 13.51904
Kinh độ của điểm nút lên 52.01600
Acgumen của cận điểm 52.68708
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.0

5035 Swift (1991 UX) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 10 năm 1991 bởi Seiji Ueda và Hiroshi Kaneda ở Kushiro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5035 Swift
132830-5035-swift-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)