User Tools

Site Tools


132730-4827-dares-la-gi

Dares
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Shoemaker, C. S.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 17 tháng 8 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4827
Đặt tên theo Dares Phrygius
Tên thay thế 1988 QE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 4.8908887
Viễn điểm quỹ đạo 5.3507785
Độ lệch tâm 0.0449038
Chu kỳ quỹ đạo 4232.6215906
Độ bất thường trung bình 174.41172
Độ nghiêng quỹ đạo 7.70509
Kinh độ của điểm nút lên 242.06416
Acgumen của cận điểm 168.36796
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 10.1

4827 Dares (1988 QE) là một thiên thể Troia của Sao Mộc, trong nhóm Troia, được phát hiện ngày 17 tháng 8 năm 1988 bởi Shoemaker, C. S. ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4827 Dares
132730-4827-dares-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)