User Tools

Site Tools


132630-4610-k-jov-la-gi

4610 Kájov là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1359.4015703 ngày (3.72 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 26 tháng 3 năm 1989.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 2 tháng 5 năm 2008. 
132630-4610-k-jov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)