User Tools

Site Tools


132530-4219-nakamura-la-gi

Nakamura
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Masaru Inoue và Osamu Muramatsu
Nơi khám phá Kobuchizawa
Ngày khám phá 19 tháng 2 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4219
Tên thay thế 1988 DB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1659374
Viễn điểm quỹ đạo 2.7694672
Độ lệch tâm 0.1222858
Chu kỳ quỹ đạo 1415.9162835
Độ bất thường trung bình 38.96469
Độ nghiêng quỹ đạo 3.08323
Kinh độ của điểm nút lên 140.67797
Acgumen của cận điểm 65.41549
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

4219 Nakamura (1988 DB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 2 năm 1988 bởi Masaru Inoue và Osamu Muramatsu ở Kobuchizawa. Hành tinh này mang tên Giichi Nakamura.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4219 Nakamura
132530-4219-nakamura-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)