User Tools

Site Tools


132430-5914-kathywhaler-la-gi

5914 Kathywhaler là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2438.5257811 ngày (6.68 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 20 tháng 11 năm 1990.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 3 tháng 5 năm 2008. 
132430-5914-kathywhaler-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)