User Tools

Site Tools


132330-5778-jurafrance-la-gi

Jurafrance
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Haute-Provence
Ngày khám phá 28 tháng 12 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5778
Đặt tên theo Jura Mountains
Tên thay thế 1989 YF5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2470715
Viễn điểm quỹ đạo 2.9215699
Độ lệch tâm 0.1304982
Chu kỳ quỹ đạo 1517.4627079
Độ bất thường trung bình 251.05567
Độ nghiêng quỹ đạo 14.03858
Kinh độ của điểm nút lên 279.71079
Acgumen của cận điểm 58.55291
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

5778 Jurafrance (1989 YF5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 12 năm 1989 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Haute-Provence.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5778 Jurafrance
132330-5778-jurafrance-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)