User Tools

Site Tools


132030-5378-ellyett-la-gi

Ellyett
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi McNaught, R. H.
Nơi khám phá Siding Spring
Ngày khám phá 9 tháng 4 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5378
Tên thay thế 1991 GD
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7750746
Viễn điểm quỹ đạo 2.0936404
Độ lệch tâm 0.0823441
Chu kỳ quỹ đạo 982.6605989
Độ bất thường trung bình 214.82794
Độ nghiêng quỹ đạo 19.11220
Kinh độ của điểm nút lên 249.91380
Acgumen của cận điểm 206.71101
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

5378 Ellyett (1991 GD) là một tiểu hành tinh vành đai chính bên trong được phát hiện ngày 9 tháng 4 năm 1991 bởi McNaught, R. H. ở Siding Spring.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5378 Ellyett
132030-5378-ellyett-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)